ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ CLASSTAIS.COM И ТАИС 2012 ЕООД.

 

ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 

CLASSTAIS.COM И ТАИС 2012 ЕООД обработва лични данни на физически лица за конкретни, точно определени от закона цели. Данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Обработваните лични данни са ограничени до минимално необходимия обем за постигане на целите, за които се обработват.

 

В случаите извън необходимото за изпълнение на нормативно установено и/или договорно задължение на администратора, ПЛАТФОРМАТА обработва лични данни и на основание свободно, доброволно и информирано предоставено съгласие на субектите на лични данни за постигане на конкретни и законосъобразни цели.

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

  1. две имена
  2. имейл адрес
  3. IP адрес

 

Основна и единствена цел – сигурност и защита на софтуерната среда.

 

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ. ПРАВО НА ДОСТЪП:

 

Достъп на лица до лични данни се предоставя единствено, ако те имат право на такъв достъп, съгласно действащото законодателство и след тяхното легитимиране.

Моля запознайте се с нашите Условия за ползване, за да разберете как съхраняваме и използваме Вашите лични данни.