Classtais.com е платформа за осъществяване на контакт между ученици и учители. Всички условия могат да бъдат променяни по всяко време. Използването на Classtais.com ще се счита за приемане на всякакви промени по тези условия. Всички потребители са отговорни за съдържанието и точността на всяка информация, предоставена от тях.

Всички потребители се съгласяват да освободят Classtais.com и ТАИС 2012 ЕООД от всякакви искове, възникнали поради неточно разчитане на информацията, съдържаща се в този сайт. Всички потребители се съгласяват да освободят Classtais.com и ТАИС 2012 ЕООД, неговите служители, управители и агенти, свързани лица и трети страни от всякаква отговорност за загуба, произтичаща от използването на Classtais.com.

Classtais.com си запазва правото да затвори акаунт на всеки потребител по каквато и да е причина. Не се извършва възстановяване, плащане или обезщетение от какъвто и да е вид на потребител, чийто акаунт е затворен поради нарушаване на тези условия.

Всички потребители се съгласяват да не публикуват или поставят компютърен код от какъвто и да е вид без нашето изрично разрешение.

Всички потребители се съгласяват да не споделят или разпространяват данните за акаунта си. Всички потребители удостоверят, че могат да сключват договори съгласно законодателството. Потребителите не трябва да използват по никакъв начин материали с авторски права, търговски марки или друга защитена собствена информация без писменото съгласие на собственика на такъв материал.