Всички ученици трябва да резервират времето за урок при регистриран учител в платформата Classtais.com чрез имейл.

Учениците трябва да изберат свободното време за урок и да заплатят всички такси по обучението в рамките на до 48 часа преди стартиране на запазения час.

Учениците носят пряка  отговорност пред съответния учител. Всяко действие или комуникация между ученик и учител, с цел избягване на таксите или организиране на уроци извън платформата на Classtais.com, е строго забранено и ще доведе до закриване на акаунт и правни действия за събиране на пари, които се считат за дължими.

Всички цени публикувани в  Classtais.com са с включени такси.