Всички регистрирани учители са съгласни, че договорът за предоставяне на услуги за обучение, е между тях и  регистрираните потребители, и че те са единствено отговорни за предоставянето и качеството на всяка услуга.

Всички регистрирани учители се съгласяват, че Classtais.com и ТАИС 2012 ЕООД не носят отговорност за суми, които ученик не им заплати.

Всички учители гарантират за правилното отчитане на доходите съгласно данъчната юрисдикция.

Всички регистрирани учители удостоверяват, че могат да получават средства чрез сметка в I CARD.

В Classtais.com ще бъдат публикувани само одобрени профили.

Classtais.com и ТАИС 2012 ЕООД са посредник между учители и ученици.

Обученията се водят през платформата на Classtais.com.